EVRON marketing tim


Marketing usluge

Imate novi proizvod koji treba plasirati na tržište? Na novom ste tržištu i trebate publicitet? Organizujete događaje, imate projekte u planu, treba vam projekt menadžment? Želite da rezultate koje ste postigli predstavite svojim partnerima ili privučete nove?

EVRON tim Vam nudi set usluga:

- Istraživanje tržišta 
- Izrada marketing strategije
- Izrada marketing plana
- Priprema prezentacija i promocija
- Priprema sajamskih nastupa


Stvaranje brenda

Pojam brend u prevodu sa engleskog jezika glasi znak ili žig, značenje potiče još iz vremena kada se žigosala stoka, da bi se znalo kome pripada.

Tako i proizvođač stavlja svoj znak na proizvod, kako bi se prepoznao na tržištu. Taj znak je samo jedan vizuelni djelić onoga što danas nazivamo brendom.

Jedna definicija kaže da se proizvodi nalaze na policama, a brendovi u svijesti kupaca. Utisak kupca o firmi ili njenim proizvodima naziva se brend.

Kako je kupac onaj ko donosi odluku o tome koji će proizvod izabrati i staviti u korpu, potrebno je izboriti se za dobru pozicijiu u njegovoj svijesti.

Brendove stvaraju iskusni marketinški timovi, oni ispituju tržište, definišu ciljne grupe i svoje djelovanje fokusiraju prema njima, gradeći strategiju koja dugoročno proizvod pretvara u brend.

Pošto žive u ljudskim mislima, brendove neprestano treba dograđivati, promovisati i boriti se sa postojećim i novim brendovima koji nastoje da vam preuzmu pozicije koje ste izgradili u svijesti vaših kupaca. Taj proces zahtijeva planiranje, kontinuirani rad, kao i mnogo originalnih ideja i sredstava za njihovu realizaciju.

EVRON pomaže svojim klijentima da njihove proizvode kupci doživljavaju kao BREND.


Dizajn ambalaže

Proizvodi su svuda oko nas, složeni u rafe, vitrine, po izlozima, na TV-u, Internetu, u novinama…

Koji kriterijumi utiču na to koji ćemo proizvod staviti u korpu. Ima ih mnogo, od kvaliteta, cijene, reklame, brenda, ali jedan od njih je onaj koji je odlučujući. Koliko puta ste čuli: “Ambalaža prodaje proizvod”?

Činjenica je da se uvozni proizvodi puno bolje prodaju od domaćih. Zapitajte se zašto. Dovoljno je pogledati njihovo pakovanje i odgovor se sam nameće. Rijetki domaći proizvodi koji su uspjeli da potisnu stranu konkurenciju imaju odličnu ambalažu.

Kod nas, kao po pravilu, prilikom razvoja novog proizvoda, sredstva predviđena za dizajn pakovanja su minimizirana ili uopšte nisu planirana. U tom slučaju, taj posao biva prepušten onom ko će dizajnirati ambalažu za najniži honorar. Tada posao od najveće važnosti za dobar plasman proizvoda rade osobe ili firme koje nemaju dovoljno znanja i iskustva. Rezultati toga su očigledni i firmu koštaju neuporedivo više od novca koji je trebalo na početku uložiti u dobar dizajn vlastitog proizvoda.

Bez obzira na to koliko neka marka ima dobar prolaz na tržištu, povremeno je potrebno osavremeniti njen imidž kroz oblik pakovanja, izbor boja, nove materijale i sl.

Kreiranje ambalaže je jedan od najzahtjevnijih poslova grafičkog dizajna i u svakoj ozbiljnoj firmi vodi ga tim stručnjaka koji analiziraju tržište, aktuelne trendove, ukuse potrošača i na osnovu toga prave rješenja u kojima proizvod postaje primamljiv.

Mi smo tu da za Vas ispitamo, provjerimo i pronađemo oblik i formu koja privlači pažnju u mnoštvu sličnih proizvoda. Evron dizajnira proizvode koji se dobro prodaju.


Web dizajn

Pravimo i održavamo kvalitetne web stranice

Predstavljanje preko interneta osnovni je vid promocije, otvara nova tržišta, pokrivajući sve veći broj potencijalnih kupaca, a cijena takve promocije je neuporedivo najniža. U poslovnom svijetu izgled sajta, njegova funkcionalnost i ažurnost podižu ili ruše rejting firme, a time i njeno buduće poslovanje. Društvene mreže imaju zauzimaju sve više udjela u promociji proizvoda i usluga i nezaobilazan su dio komunikacije sa kupcima.

Imate li web sajt?

a) imate i sa njim ste veoma zadovoljni

b) imate, ali ne znate je li dobar

c) imate, ali niste baš zadovoljni kako Vas predstavlja

d) nemate – ozbiljno razmislite o tome da ga napravite

Na Vašoj vizitkarti vjerovatno piše i web adresa. Kada dajete vizitku, nastojite da ostavite dobar utisak na sagovornika. Nakon toga, ozbiljan klijent pregleda Vaš sajt da bi se upoznao sa onim šta Vi to radite i kako to radite. Te dvije priče se veoma često potpuno razlikuju i kupac je u nedoumici. Klijent koji planira da potroši novac ne kupuje robu ili uslugu, već povjerenje da je uložio novac u pravu stvar i da neće biti iznevjeren. Utisak koji može steći, tražeći ono što ga interesuje na sajtu, sve više je presudan u izboru.

Zato obratite pažnju na sljedeće:

- kako vizuelno izgleda Vaša prezentacija

- koliko je funkcionalna i da li na jednostavan način nudi potrebne informacije

- kada je posljednji put dopunjena i koliko to često radite

- da li je stranica posjećena i kako je pozicionirana na internetu

- imate li saznanja o broju klijenata koji je došao do Vas putem Vašeg sajta

Svaka od navedenih stavki je veoma bitna i treba da radite na onima koje Vam nisu dale zadovoljavajući odgovor. Pri tome, vodite računa da sajt ne pravite za sebe, već za kupce. Kada ga prihvate klijenti, vremenom ćete shvatiti da je dobar i Vama.

Mi planiramo, pripremamo, izrađujemo, pozicioniramo i održavamo dobre web sajtove.

Za sve potencijalne klijente besplatno radimo analizu postojećeg web sajta.


Dizajn logotipa i znaka

Logo je vizuelno predstavljanje imena firme ili robne marke i vremenom postaje njen zaštitni simbol. Logo firme je prvo što zapazimo i najduže pamtimo. Treba biti jednostavan i originalan.

Izradi dobrog logotipa treba pristupiti na samom početku rada, čime se formira vizuelna prepoznatljivost firme. Dizajniranje logotipa treba da rade stručne i iskusne osobe, tako da se ne stvara potreba za njegovim naknadnim redizajniranjem.


Vizuelni identitet

Vizuelni identitet je sistem prezentacije kroz koju se postiže prepoznatljivost na tržištu. Svaka firma ima sebi specifično predstavljanje, neki tome pridaju više pažnje, a neki manje. I to se primijeti.

Proces vizuelizacije počinje izradom osnovnih grafičkih elemenata i dalje se širi na sve oblike tržišne komunikacije. Spisak pravila opisuje knjiga grafičkih standarda i to je temelj na kojem se gradi imidž kompanije.

Ukoliko u početku, iz finansijskih ili drugih razloga nije moguće izraditi kompletnu knjigu grafičkih standarda, neophodno je da se kvalitetno definišu logotip/zaštitni znak, boje, vizitkarta, memorandum, račun i pečat.

Ostali elementi vizuelnog identiteta mogu se definisati postepeno, a preporuka je da se grafički standardi dizajniraju što ranije. U odnosu na druga ulaganja u firmu, ta stavka je zanemariva, a njeni rezultati su ono što Vas predstavlja kod kupaca.


Fotografija
Na raspolaganju Vam je naš studio, ali nije nam teško ni da dođemo u Vaš prostor, postavimo opremu i prikažemo vašu firmu i vaše proizvode u pravom svjetlu!